هو الله- ای ثابت بر پیمان تعبیر رؤیا خواسته بودید این رؤیا...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (80) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 60

هو الله

ای ثابت بر پیمان تعبیر رؤیا خواسته بودید این رؤیا نه بلکه کشف روحانیست و شهود رحمانی تشرف بساحت قدس حضرت اعلی روحی له الفدآء دلالت بر تقرب درگاه حضرت کبریاست علی الخصوص در دالان حسینیه این رمز عجیبی است و سری غریب سیظهر آثاره و یلوح انواره و اما دو کتاب که در دست مبارک بود یکی کتاب اقدس است و دیگری کتاب عهد و آن شخصی که عنایت باو شد آن قاصد امین و پیک مبین است که حمل بآفاق کند و بعد قیام در محراب دلیل بر مقاومت با اهل جدال و معارضین میثاق حضرت ذوالجلالست زیرا محراب محل حرب با شیطانست و انسان بسبب عبادت رحمن در محراب حرب با اول من ابی و استکبر میفرماید جمیع احبای الهی را تکبیر ابدع ابهی ابلاغ نمائید و علیک التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات