بحر انوار

’’ مقصود اصلاح عالم و راحت امم بوده. اين اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر باتحاد و اتفاق و آن حاصل نشود مگر بنصائح قلم اعلى ’’ حضرت بهاءالله- لوح مانكچى صاحب

صفحه اصلى

تارنمای بحر انوار (Ocean of Lights) به همت گروه کثیری از داوطلبان به گسترش دانش و بینش در اختیار علاقمندان به شناخت هر چه بیشتر آئین جهانی بهائی قرار میگیرد.

این تارنما شامل آثار هیاکل اصلیه آئین بهائی ( حضرت باب ، حضرت بهاءالله ، حضرت عبدالبهاء )و همچنین حضرت شوقی افندی (ولی امرالله) و پيامهاى بيت العدل اعظم میباشد. علاوه بر این آثار بنیادین، این تارنما نوشتجات دیگری که بنحوی از انحا به شناخت اهداف آئین بهائی کمک مینمایند را نیز تقدیم مینماید.