دریای نور

text text bahai icon
search icon

’’ مقصود اصلاح عالم و راحت امم بوده. اين اصلاح و راحت ظاهر نشود مگر باتحاد و اتفاق و آن حاصل نشود مگر بنصائح قلم اعلى ’’ حضرت بهاءالله- لوح مانكچى صاحب

صفحه اصلى

تارنمای دریای نور (Ocean of Lights) به همت گروه کثیری از داوطلبان به گسترش دانش و بینش در اختیار علاقمندان به شناخت هر چه بیشتر آئین جهانی بهائی قرار میگیرد.

این تارنما شامل آثار هیاکل اصلیه آئین بهائی، حضرت باب ، حضرت بهاءالله ، حضرت عبدالبهاء و همچنین حضرت شوقی افندی (ولی امرالله) میباشد. علاوه بر این آثار بنیادین، این تارنما نوشتجات دیگری که بنحوی از انحا به شناخت اهداف آئین بهائی کمک مینمایند را نیز تقدیم مینماید.