هو الله- ای دو جان پاک ایزد دانا ایران را تاریک...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (115) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 85

هو الله

ای دو جان پاک ایزد دانا ایران را تاریک یافت و سزاوار الطاف بی‌پایان دید پس آفتاب جهان بالا پرتو انداخت و آفاق آن اقلیم را روشن و منیر فرمود پارسیان مظلومان که هزار سال بگوشه بینوائی خزیده و هزار بلای ناگهانی دیده و بمنتها درجه ناتوانی رسیده بودند چون کوکب آسمانی افق ایران را نورانی نمود انتعاش قلوب یافتند و وله و انجذاب دل و جان جستند ندای الهی نشئه صهبا بخشید و جهان جهان دیگر گردید و آهنگ بدیع بمسامع روحانیان رسید حال الحمد لله آن بینوایان موهبت آسمانی یافتند و آن بیچارگان عزت ابدی جستند و روز بروز در ترقی و انتعاشند و دمبدم موفق ببخشایش ایزد متعال آن غبار و تاریکی زائل و الطاف حضرت پروردگار کامل جانتان خوش باد (ع ع)

منابع
محتویات