هو الأبهی- ای ولی الهی واضع اسمآء و معطی حقیقی

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (245) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 168

هو الابهی

ای ولی الهی واضع اسمآء و معطی حقیقی اسمت را ولی الله وضع نمود و صفتت را حبیب الله فرمود پس بشکونی این اسم مبارک و رهنمونی آن نعت و صفت دال بر حب جمال لایشارک قدم در میدان و یجاهدون فی سبیل الله بنه تا از مسجد الحرام صبر و سکون بمسجد الاقصای ان الله یحب الذین یجاهدون سیر و حرکت نمائی و مشاهده آیة الله الکبری نمائی و ملاحظه مقام دنی فتدلی و کان قاب قوسین او ادنی کنی و در این کور اعظم مجاهده نشر نفحات الله و ترویج امر کلمة الله است اگر عون آسمانی خواهی در فوج روحانی داخل شو و بقوت بیان و سطوت تبیان و رؤیت عیان و سلاح تقوی و تأیید جنود ملکوت ابهی صفدر و صف شکن شو تا قدرت جنود لم تروها بینی و صولت سپاه ملأ اعلی مشاهده کنی و فتوحات مدن و قرآء قلوب ملاحظه نمائی و تسخیر قلاع و حصون نفوس نظر کنی و البهآء علیک و علی کل من سعی فی نشر نفحات الله (ع ع)

منابع
محتویات