هو الله- ای یاران الهی جناب آقا میرزا حسن وارد...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (261) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 180

هو الله

ای یاران الهی جناب آقا میرزا حسن وارد و زبان بستایش شما گشود و اظهار ممنونی و خشنودی فرمود که در حق او نهایت رعایت مجری نمودید و از هر جهت مهربانی فرمودید ممنونیت ایشان سبب مسروریت این مسجون گردید که الحمد لله یاران الهی مهربانند و سبب سرور قلوب دوستان پس تا توانید دلها را مسرت بخشید و جانها را بشارت دهید غریبانرا ملجأ و پناه گردید و بی‌کسانرا سر و سامان بخشید هر دردی را درمان باشید و هر زخمی را مرهم دل و جان با کل ملل عالم همدم گردید و با جمیع امم مونس محترم شوید تعاون و تعاضد را اعظم سبب نجاح دانید و محبت و مهربانیرا سبب آسایش عالم انسانی شمرید دوستان الهی امواج یک بحرند و قطرات یک نهر گلهای یک بوستانند و ریاحین یک گلستان نجوم یک آسمانند و سراجهای یک شبستان باید غمخوار یکدیگر باشند و مهربان همدیگر من از لطف و محبتی که در حق آقا میرزا حسن نموده‌اید مسرور و مشعوفم و محظوظ و ممنون و علیکم البهآء الابهی (ع ع)

منابع
محتویات