هو الله- ای یاران عبدالبهآء خوشا خوشا بحال شما...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (271) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 188

هو الله

ای یاران عبدالبهآء خوشا خوشا بحال شما که بخدمت مشغولید و از دون حق منفور و بنصیب موفور محظوظ زبان بتبلیغ گشائید و ببیان بلیغ نطق مینمائید و ادله و براهین جمال مقصود بانظار مینمائید و بابدع الحان در آذان طالبان مینوازید مؤیدید و موفق معطرید و منور معززید و محترم عزیزان عبدالبهائید و مقربان درگاه کبریا باید در هر دم صد هزار شکرانه نمائید که الحمد لله هر یک در آستان الهی کاشانه‌ئی بنیاد نهادید و علیکم التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات