هو الله- ای یار روحانی جناب حاجی محمد حسن آقا...

عبدالبهآء عباس
اصلی فارسی

لوح رقم (286) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد 8، صفحه 202

هو الله

ای یار روحانی جناب حاجی محمد حسن آقا بعد از زیارت روضه مقدسه مطهره یثرب و طواف کعبهء بطحآء باین بقعه مبارکهء نورآء وارد گشتند و ایامی چند با این قلعه بند بسر بردند و یاران خورسند گشتند این بند نیست رهائیست این زحمت نیست موهبت آسمانیست این زندان نیست ایوانست این قعر چاه نیست اوج ماهست و دلیل بر این نهایت شادمانی در محفل این زندانی بلکه کامرانی دو جهانی حاصل از خدا میطلبیم که ایشانرا مؤید فرماید و این حج مبرور را سبب حصول فضل موفور فرماید و علیک التحیة و الثنآء (ع ع)

منابع
محتویات