هُواللّه-ای نهالهای بوستان محبّة اللّه. جناب عزيز عزيز…

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای نهالهای بوستان محبّة اللّه. 1 جناب عزيز عزيز در اين بقعه مبارکه بياد شما افتاد و خواهش تحرير نامه نمود من نيز بنهايت محبّت و مهربانی نامه نگارم و شما را بياد و خاطر آرم و حضرت بی نياز را عجز و نياز کنم. تا آن نهالهای جويبار محبّة اللّه بفيض سحاب عنايت تر و تازه گردند. و بحرارت شمس حقيقت نشو و نماء جويند و از نسيم جان بخش جنّت احديّت باهتزاز آيند و آرايش و زيبايش باغ آفرينش گردند وعليکم البهاء الابهی. ع ع  1. بواسطه جناب زائر آقا میرزا عزیزاللّه خان ورقه منجذبه امة اللّه قدسیه خانم و جناب امین اللّه
منابع
محتویات