هو الأبهی - ای مؤمن ممتحن، الحمد للّه در بلاياء فی…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای مؤمن ممتحن، الحمد للّه در بلاياء فی سبيل اللّه صبور و وقوری و در اشدّ محن و آلام حمول و شکور اين صرف موهبت الهی است اين اخلاق جز بالطاف بی‌پايان حصول نيابد شاکر در بلايا مانند کبريت احمراست و جز بندگان صادق جمال مبارک کسی باين موهبت موفّق نه پس اين خلق و خوی شما از مقوله يختصّ برحمته من يشآست. تضرّع ببارگاه الهی می‌نمايم که برين منقبت مادام الحيات مؤيّد و موفّق باشی يعنی شکرانه و اميدوارم که اين شدّت برخاء و اين بأسا و ضرّاء بسرّاء مبدّل گردد و عليک البهاء عبدالبهآء عباس ١٣ ذيقعده ١٣٣٩ حيفا


منابع
محتویات