هُوالأبهی-ای ناظر بملکوت الهی، در سبيل محبوب آفاق جان…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای ناظر بملکوت الهی، در سبيل محبوب آفاق جان و مال و راحت و آسايش فدا کن تا در جهان خدائی سرافراز گردی و از بحر الطاف رحمانی نصيب و بهره يابی از کأس عنايت بنوشی و در ظلّ موهبت درآئی در حديقه باقيه بموائد سمائيّه متلذّذ شوی و در رياض احديّه بنفحات قدس مشام معطّر نمائی ع ع


منابع
محتویات