هُواللّه-ای بيسر و سامان محبوب يکتا، هر چند مدّتی مديده…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بيسر و سامان محبوب يکتا، هر چند مدّتی مديده در کوه و صحرا و دشت و دريا سير و سياحت نمودی الحمدللّه عاقبت در آذربايجان راحت دل و جان يافتی بشارت از وجد و طرب ياران الهی داده بودی اين خبر سبب سرور مستمرّ گرديد زيرا در آن خاک پاک دم مطهّر کوکب تابناک نيّر افلاک ريخته شد. لهذا بايد غليان محبّت اللّه در آن بوم و بر شعله و شرر زند و فيضان رحمت سبزی و خرّمی و فيض و برکت آن کشت و کشور گردد و عليک التّحيّة والثّنآء ع ع


منابع
محتویات