هُوالأبهی-ای پروانه شمع جمال الهی، مکاتب متعدّده که…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای پروانه شمع جمال الهی، مکاتب متعدّده که اثر کلک محبّت اللّه بود مطالعه گرديد از معانيش بساط روح و ريحان گسترده شد و از مضامينش نشأه صهباء محبّت اللّه حاصل گشت. از کثرت مشغوليّت که چون بحر در امواج است اجوبه متتابعه غير ممکن بلکه محال لهذا اگر در جواب قدری تأخير افتاد لا بأس. قلب مشغول بذکر دوستانست و خاطر محظوظ بياد ياران و محبّان. آنی فراموش نشده و نخواهيد شد مطمئن باشيد و از الطاف بی‌نهايت محبوب لامکان اميدواريم که در ذکر الهی هاتف و سروش باشيد و در حبّ الهی دريای پر جوش و خروش و در بزم عرفان ساقی سرمست و مدهوش و البهاء و الرّوح عليک و علی احبّاء اللّه ع ع

آيات تصحيح شد و در جوف ارسال ميشود

منابع
محتویات