هو الله - ای ابناء و بنات ملکوت، نامه شما رسيد...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (21) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 78

( 21 )

اوهایو اکرون - بواسطه مستر و مسیس بروکر احبای الهی و اماء رحمان علیهم و علیهن البهاء الابهی

هو الله

ای ابناء و بنات ملکوت نامه شما رسید از مضمون حقیقت بیان حضرت مسیح تحقق یافت که میفرماید "از اطراف عالم می‌آیند و داخل در ملکوت میشوند و ابناء ملکوت از ملکوت خارج میگردند" حال شما‌ها که در اقصی بلاد عالم هستید میانه ما و شما تقریبا مسافت نصف کره با وجود این از ندای ملکوت بیدار شدید و هوشیار گشتید و الحمد لله منجذب بتجلیات شمس حقیقت گردیدید و امید چنانست که سبب ارتفاع علم وحدت عالم انسانی شوید و در میان جمیع ادیان و امم شما سبب ارتباط و ائتلاف گردید تا نوع بشر با یکدیگر الفت یابد از بیگانگی بگذرد و به یگانگی پردازد آتش تعصب دینی و جنسی و سیاسی و وطنی خاموش نمائید تا شعله نار موقده در طور سینا آفاقرا روشن نماید شمایل مبارک آن نفوس نورانی زیارت شد الحمد لله در وجوهتان انوار محبت الله ظاهر و باهر و علیکم و علیکن البهاء الابهی حیفا ٢٩ _٢ _١٩١٩

منابع
محتویات