هو الله - ای منادی امر اللّه، الحمد لله در عراق سبب...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (131) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 331

( 131 )

طهران - بواسطه جناب امین جناب میرزا عبدالله مطلق علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای منادی امر الله الحمد لله در عراق سبب انتشار اشراق گشتی همیشه موفق بالطاف نیر آفاق باشی ملاحظه کن که تأیید چگونه پیاپی رسید و شاهد توفیق چگونه جلوه نمود از الطاف بی پایان امیدوارم که روز بروز نظر عنایت بیفزاید و دلبر آسمانی در سراچه دل جلوه نماید موفق باشی و مؤید و مشمول بنظر عنایت و علیک البهاء الابهی حیفا ٢٦ رجب ١٣٣٨ (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات