هو الله - ای بنده صادق حضرت کبريا، رقيمه کريمه...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (147) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 359

( 147 )

کرمان - جناب آقا جواد نخود بریز علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای بندۀ صادق حضرت کبریا رقیمه کریمه وصول یافت و از مضامین روح و ریحان حصول گشت الحمد لله احبا در آنسامان ثابت بر عهد و پیمان و از نفحات رحمان زنده و تر و تازه هستند این انقلابات حاصله امیدم چنانست که عاقبت مبدل براحت دل و جان گردد از برای نفوسی که بمقعد صدق صعود فرمودند از در گاه احدیت طلب عفو و غفران شد تا در عالم اسرار غرق انوار گردند و در پناه غفران بالطاف حضرت یزدان بیاسایند حضرت من ادرک لقاء ربه جناب منتهی آقا میرزا مهدی اخوان الصفا فی الحقیقه چنانکه باید و شاید بعبودیت قیام نمودند و در اطراف سبب اعلاء کلمة الله گشتند مانند نسیم جان پرور بهر طرف سفر فرمودند منادی الهی بودند و مبشر بالطاف نامتناهی علیه بهاء الله الابهی امیدوارم که جناب حاجی محمد طاهر اشراق از افق محبت الله مانند حضرت مهدی اشراق فرمایند در محافل و مجالس مانند شمع برافروزند و نور بجمیع دهند اما حضرات شیخیه کوکبشان افول نمود امید چنانست که بیدار گردند و هوشیار شوند حافظ شیرازی میگوید شکوه آصفی و اسب باد منطق طیر بباد رفت و از آن خواجه هیچ طرفه نه بست آن همهمه و دمدمه و ضوضاء و غلغله چون صبح اول افول نمود الحمد لله صبح صادق بر جهان و جهانیان طلوع کرد و آفاقرا روشن نمود شما با آنان بنهایت روح و ریحان معامله نمائید و مدارا کنید و مظهر آیه مبارکه و لا تجادلوا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن گردید و بسیار محبت و مهربانی کنید بامة الله والده وضجیع و نور الله نهایت مهربانی از من ابلاغ دارید بجناب اشراق منتهای محبت و تعلق خاطر از قبل من ابلاغ کنید حال پربشارات ایشان خود نامه مفصل است و مستغنی از الفاظ و کلمات بآقا سید علی رفسنجانی محبت من برسانید امیدوارم که ایشان و جناب آقا علی اکبر و عموم احبای رفسنجان ثابت بر پیمان و مروج امر رحمن باشند تا هر نفسی رائحه مشک محبة الله را از ایشان استشمام نماید اما حضور بارض مقدسه در این ایام بسیار مشقت و زحمت است صبر فرمائید تا راهها امن و آسایش یابد که بسهولت سفر نمائید وقتش خواهد آمد اولاد عزیز اشراق جناب محمد آقا و محمود آقا را بنهایت انجذاب ابلاغ محبت و ثناء مینمایم امیدم چنانست که هر یک نهال بیهمال درخت حقیقت گردند از احبای فارسی بسیار راضی هستم زیرا براستی و درستی حرکت می‌نمایند شهریار پولاد را مشتاقم و جناب استاد الیاس را امیدم چنانست که در آنخطه و زمین علم مبین گردد و مظهر توفیقات رب العالمین شود و اولاد و امجاد در آغوش محبة الله پرورش یابند و از ملکوت عفو و غفران آمرزش بجهت ابوی شما میطلبم جناب آقا میرزا احمد طبسی را عفو مغفرت پدر خواهم و توفیق بر خدمت جلیل اکبر جویم و علیکم البهاء الابهی حیفا ٥ صفر ١٣٣٨ - (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات