هو الله - دوست ملکوتی محترم من، نامه شما رسيد...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (199) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 463

( 199 )

لندن - لورد ویردال

هو الله

دوست ملکوتی محترم من نامه شما رسید و از مضمون نهایت سرور حاصل گردید زیرا دلیل بر الفت قلبیه و احساسات روحانیه آنجناب بود الحمد لله من بسلامت بشرق رسیدم و دلهای دوستان را بانوار ملکوت روشن دیدم ای دوست محترم ملاحظه مینمائید که تاریکی چگونه احاطه نموده لهذا باید نورانیتی عظیمه ظهور یابد تا دفع این ظلمات شدیده کند لهذا امید بانوار صبح هدایت است که باز از شرق طلوع نموده و در آفاق منتشر میگردد لهذا عبدالبهاء تا جان در بدنش متحرک است سفر کند و ندا بملکوت الله نماید و آنی فراغت ننماید بجان بکوشد تا این جسم مرده عالم انسانی حیات ابدیه یابد و علیک التحیة و الثناء خواهش دارم که احترامات فائقه مرا قبول فرمائید ٢٦ فوریه ١٩١٢ (ع ع)

منابع
محتویات