توقيع خطاب به حضرت حرم مبارك

حضرت باب
اصلی فارسی

توقيع خطاب به حضرت حرم مبارك – اثر حضرت نقطه اولى – عهد اعلى صفحه ۱۳۷

﴿ هو العزیز ﴾

اگرچه از انقلاب گردش افلاک و تقلّبات لیل و نهار ظاهر است که چه می گذرد ولی در هر حال متوسّل بفضل حضرت ربّ العزّة بوده که آنچه مقدر شده جاری می شود. یوم گذشته صاحبه والده بعضی کلمات فرمودن (فرمودند) سبب ازدیاد حزنم شد ولی حمد خداوند را که ناخوشی از صاحبی ام بکلی گذشته خداوند عالم بفضله در هر حال حفظ فرماید. بهیچوجه غصّه بخود راه مده و بسیار فکر مکن. در هر حال صبر نموده و متوسّل به فضل خداوند باشید که انشاء الله لطفهای خداوند بسیار است فرج خداوند خواهد رسید صاحبه معظمه والده را عرض سلام برسانید که از دعا فراموش نفرمانید مرا بلکه از برکت دعای ایشان فراغت حاصل شود و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

منابع
محتویات