separator

وقتی از اوقات اين کلمه عليا از لسان مالک وری و ربّ عرش و ثری شنيده شد قوله عزّ کبريائه زهد و انقطاع بمثابه نيّرين اعظمينند از برای سماء تبليغ طوبی لمن فاز بهذا المقام الأکبر والمقرّ الأطهر الأعظم.

OV