هو الأبهی - ای ياران يزدان، جناب عبدالحسين تالان و…

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو الأبهی

ای ياران يزدان، جناب عبدالحسين تالان و تاراج ديده در سبيل جانان با لسانی در نهايت رضايت و حلاوت ستايش و محمدت از شما ‌می‌نمايند آذان در اين مکان همراز آن سرگشته کوه و بيابان گشت. لهذا بتحرير اين رقّ منشور پرداختيم تا بدانيد که در اين ساحت مذکوريد و در اين محضر مشهور و در ظلّ عهد ميثاق محشور. پس تا جان داريد بکوشيد تا آنکه جان و دل را در سبيل جمال قدم روحی لاحبائه الفدا رايگان فدا نمائيد و بنور محبّت جمال قدم چنان برافروزيد که شهره آفاق شويد ع ع


منابع
محتویات