هو اللّه - ای دوستان جان نثاران، جهان پريشانست و امکان در نهايت مشقّت و زحمت بی‌پايان.

عبدالبهآء
اصلی فارسی

هو اللّه

ای دوستان جان نثاران، جهان پريشانست و امکان در نهايت مشقّت و زحمت بی‌پايان. مگر دوستان الهی که طيور آشيان تقديسند و مرغان چمن توحيد منقطع از ما سوی اللّه هستند و سرگرم باده موهبت اللّه. از باده پيمان سرمستند و در خمخانه محبّت اللّه ‌می‌ پرست. ای ياران دست شکرانه بساحت جمال قديم بلند نمائيد که الحمد للّه بر امر عظيم ثابتيد و بر پيمان خداوند رحيم راسخ شب و روز بکوشيد تا نفحات قدس منتشر گردد و مشامها معطّر شود و البهآء عليکم ع ع


منابع
محتویات