هُواللّه-ای بنده الهی، وقتی عَلَم جلال برافرازی و رايت…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُواللّه

ای بنده الهی، وقتی عَلَم جلال برافرازی و رايت استقلال بلند کنی که بعبوديّت آستان بها موفّق گردی. خاکسار شو تا بزرگوار شوی، خاضع شو تا نجم طالع شوی، محو و فانی گرد تا نشئه باده باقی يابی، خود را فراموش کن تا سرود سروش غيب شنوی و عليک التّحيّة والثّنآء ع ع


منابع
محتویات