هو الله - ای جناب مطلق، مطلق يعنی آزاد الحمد للّه...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (130) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 330

( 130 )

بواسطه جناب آقا میرزا حسین سلیل عمه علیه بهاء الله الابهی جناب مطلق علیه بهاء الله الابهی

هو الله

ای جناب مطلق مطلق یعنی آزاد الحمد لله آزادی و آبادی و روز بروز در محبت الله در ازدیادی و بجهة تبلیغ در اطراف سر‌گردان و بی سر و سامانی این عین عنایت است و تاج مرصع سلطنت ابدی است و جلوس بر سریر سرمدی از الطاف حق امیدوارم که تمکن تام یابی و تأییدی شدید مشاهده نمائی و علیک البهاء الابهی حیفا ٢٣ ربیع الاول ١٣٣٨ (عبدالبهاء عباس)

منابع
محتویات