هو الله - ای دو شمع محبّت اللّه، نامه شماها رسيد...

حضرت عبدالبهاء
اصلی فارسی

لوح رقم (135) – من آثار حضرت عبدالبهاء – مکاتیب عبد البهاء، جلد3، صفحه 339

( 135 )

بواسطه زائر روضه مبارکه رستم مهربان علیه بهاء الله الابهی هند – صورت، جناب مستر وکیل و حرم محترمه اش علیهما بهاء الله الابهی

هو الله

ای دو شمع محبت الله نامه شماها رسید الحمد لله بروح محبت الله زنده‌اید و بنفحه حدیقه فیوضات الهی مشام معطر دارید و بدل و جان از حصول هدایت کبری مسرور و شادمانید من تضرع بدرگاه احدیت مینمایم تا در صون حمایت او محفوظ و مصون باشید و موفق بنشر آیات توحید شوید و مؤید بهدایت دیگران گردید تا در این جهان فانی تأسیس حیات باقی کنید و در این تاریکی عالم طبیعت سراجی روشن نمائید هیچ وقت شما را فراموش نمیکنم و همیشه بیاد و ذکر شما مشغولم و طفل شما در ملکوت الهی عزیز است و علیکما البهاء الابهی حیفا ١٧ سبتمبر ١٩١٩ (ع ع)

منابع
محتویات