سهم مخصوص متوفّی که دارای پدر و اولاد است در بين ذرّيّه‏اش بتساوی تقسيم ميشود

حضرت بهاءالله
اصلی فارسی

کتاب گنجينه حدود و احکام باب دهم –فصل دهم- صفحه 131

فصل دهم

سهم مخصوص متوفّی که دارای پدر و اولاد است در بين ذرّيّه‌اش بتساوی تقسيم ميشود.

قوله تعالی در کتاب مستطاب اقدس: "انّ الّذی مات فی ايّام والده و له ذرّيّة اولئک يرثون ما لأبيهم فی کتاب اللّه اقسموا بينهم بالعدل الخالص کذلک ماج بحر الکلام و قذف لئالی الأحکام من لدن مالک الأنام." (بند ۲۶)

و در رساله سؤال و جواب نازل: "سؤال - قوله تعالی انّ الّذی مات فی ايّام والده و له ذرّيّة اولئک يرثون ما لأبيهم،اگر دختر در ايّام پدر فوت شود حکمش چيست؟ جواب - ميراث او بحکم کتاب بهفت سهم منقسم ميشود."

منابع
محتویات