هُوالأبهی-ای مهتدی بنور الهدی، در جميع اعصار مقرّبين…

عبدالبهاء
اصلی فارسی

هُوالأبهی

ای مهتدی بنور الهدی، در جميع اعصار مقرّبين تمنّای اين می‌ نمودند که نفحه‌ ئی از رياض احديّت استشمام نمايند و بمشاهده آيتی از آيات شمس هويّت فائز گردند. حضرت کليم از فوز بمشاهدهٔ تجلّی نور و لمعه طور منصعق شد و حضرت خليل از ملاحظه انوار وجه ندای انّی وجّهت وجهی للّذی فطر السّموات و الارض حنيفاً و ما اَنَا من المشرکين برافراخت و حضرت مسيح از هبوب نسائم روح القدس الهی الهی سبغت نعمتک و سبقت رحمتک صبيان ملکوتک فرمود. تو الحمدللّه از نفحات اين رياض و طفحات اين حياض زنده گشتی ع ع


منابع
محتویات